Programa Internacional Horitzó Europa

Horitzó Europa és el programa marc d’investigació i innovació (I+I) de la Unió Europea (UE) per al període 2021 -2027.

Instrument per a dur a terme les polítiques d’I+D+I de la UE. L’objectiu general del programa és aconseguir un impacte científic, tecnològic, econòmic i social de les inversions de la UE en I+I, fomentant la competitivitat de tots els Estats membres.

El Programa Horitzó Europa comptarà amb una estructura basada en tres pilars: Ciència Excel·lent, finançarà projectes d’investigació dissenyats i dirigits per investigadors. També donarà suport al desenvolupament professional i la formació del personal investigador.

Desafiaments Globals i Competitivitat Industrial Europea, finançarà la investigació, reforçarà les capacitats tecnològiques industrials cap als grans desafiaments globals (salut, canvi climàtic, energies renovables, mobilitat, seguretat, digital, materials, etc.). Europa Innovadora, té com a objectiu fer d’Europa una potència pionera en la innovació de creació de mercat i en el creixement de pimes innovadores.