Equip directiu

L’actual equip directiu durant el curs 2020-2021 està format per:

– Pedro Bugallo López (Director)
– Ana Álvarez Arjona (Cap d’Estudis)
– Manuel Arabid Mayorga (Secretari)