Documentación matrícula 21-22

Ací podeu trobar tots els següents documents:

annex 1: Dades pare/mare/tutor/a

annex 2: Dades alumne/a i matèries opcionals

annex 3: Autorització drets d'imatge

annex 4: Sol·licitud web família

annex 5: Fitxa alumnat nouvingut

annex 6: Documentació menjador, beca i domiciliació compte bancari