Qui som?

CONEIXEU EL NOSTRE COL·LEGI

El CEIP CERVANTES és un col·le públic d'infantil i primària, amb uns 600 alumnes.

Ens identifiquem com una comunitat escolar on totes i tots som part important, i on respectem les individualitats i necessitats de cada alumne i alumna.

Com escola pública ens regim per la normativa i instruccions de la Conselleria d'Educació.

El programa lingüístic aprovat per la Conselleria per al nostre centre és, d'immersió lingüística en valencià amb un 90% en valencià i un 10% en anglès per a l'educació i infantil, i en primària 57% en valencià, 27% en castellà i 17% en anglès, variant les assignatures segons cursos.

PERCENTATGES PLA LINGÜÍSTIC

PRIMÀRIA

VALENCIÀ
%
CASTELLÀ
%
ANGLÈS
%

INFANTIL

VALENCIÀ
%
ANGLÈS
%

PERSONAL DOCENT

El claustre de professors/es està format per un total de 43 docents: 12 d'infantil (9 tutores i 3 suports), 18 mestres de primària, 3 especialistes d'educació física, 3 d’anglès, 2 de música, 2 especialistes de pedagogia terapèutica, 2 d'audició i llenguatge, 1 mestra de religió.

A més comptem amb altre tipus de personal: una orientadora escolar, una educadora i una treballadora social (a temps parcial).