ADMISSIÓ CURS 22/23 ADMISIÓN CURSO 22/23

L'aportació dels documents es farà amb la formalització de la matrícula.
La aportación de los documentos se hará con la formalización de la matrícula.
En la sol·licitud es fa una declaració responsable de que les dades declarades són reals i poden acreditar-se. 
En la solicitud se hace una declaración responsable de que los datos declarados son reales y pueden acreditarse.
La falsedat de les dades declarades o no acreditades suficientment en la matrícula, donarà lloc a l'anul·lació de la sol·licitud. 
La falsedad de los datos declarados o no acreditadas suficientemente en la matrícula, dará lugar a la anulación de la solicitud.