WEBINAR SOBRE CELIAQUIA ORGANITZAT PER SERUNION

Seguint amb les activitats que l’empresa de menjador ha preparat dins del projecte “Igualando la diferencia” en col·laboració amb ACECOVA (Associació de Celíacs de la Comunitat Valenciana) per celebrar el Dia Nacional de la Malaltia Celíaca, us portem a EXCLUSIVA un webinar amb tres ponents especialitzats en la malaltia, que ens parlaran de temes d’interès en relació amb la celiaquia demàDIJOUS 26/05 a les 18:00h.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzBlNGI2N2EtMDM4OC00MzgzLWE1YWEtMTkzOThlOTUxYWJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220e3d950c-f028-43ec-963b-c060275e6bbc%22%2c%22Oid%22%3a%22ed63b55b-2aaf-45a8-bb01-b6624191cb34%22%7d

Amb això volem fer un passet més en la inclusió i visibilitat de la malaltia celíaca.

Esperem que aquesta iniciativa sigui del vostre gust.