RENOVACIÓ DE LA JORNADA CONTINUADA

Durant la vesprada d’avui, dia 24 de març del 2022, s’ha dut a terme un Consell Escolar extraordinari per votar la renovació del projecte de jornada continuada.

Per votació unànime de tots els membres del Consell, queda APROVADA la renovació del projecte de jornada continuada, que tindrà vigor des del curs 2022-2023 (el que comença al setembre d’aquest any) fins al 2024-2025 (3 cursos escolars, tal com indica la normativa actual).

Des del centre volem mostrar tot el nostre agraïment a totes les persones integrants del Consell Escolar (representants de les famílies, representants de l’AMPA, l’administració local, el nostre personal d’Administració i Serveis), sense el suport del qual el nostre projecte no hauria tirat endavant.

L’equip docent del CEIP Cervantes.