Erasmus+

El CEIP Cervantes de Monòver (Alacant) forma part de la xarxa de centres multilingües i de la xarxa de centres de gestió de qualitat de la Comunitat Valenciana i fins i tot ha rebut un premi a la innovació educativa pel treball realitzat amb l'animació lectora.

El centre està constantment compromés amb l'aplicació de tecnologies, com una eina per a l'aprenentatge i la motivació, però ens preocupa el bon ús que poden fer d'ell i així evitar l'assetjament cibernètic. A més, els professors estan molt interessats ​​a continuar entrenant i millorant els resultats acadèmics, però en aquest cas tenim la intenció d'aprofundir, reflexionant sobre la importància d'una bona educació emocional, ja que estem convençuts que en treballar-la, no sols ajudar els xiquets a conéixer-se millor, però millorarem els seus resultats acadèmics.

Tenim la intenció d'oferir als nostres estudiants un entorn educatiu que satisfaça les seues expectatives i necessitats, per a enfrontar aquest nou desafiament, s'ha desenvolupat dos projectes i s'ha creat una comissió Erasmus +.

Els objectius bàsics que pretenem aconseguir amb aquests projectes són treballar amb l'educació emocional del nostre grup d'estudiants, per a poder entrenar-los com a persones, conéixer-se, autocontrolarse, practicar l'empatia i millorar les seues qualitats. Com a conseqüència, els motivarem i ens esforçarem per aprendre i així millorar els resultats acadèmics.