Posada a punt

Des de l’INVASSAT(Institut valencià de seguretat i salut en el treball)han elaborat un document amb les mesures preventives front a l’exposició al COVID19.

D’acord amb el Ministeri de Sanitat , la Conselleria de Sanitat i Salut pública i el servei de prevenció de riscos laborals,s’informa de les recomanacions que estimen d’adopció immediata,per a posar en marxa el Pla per a la transició a una nova normalitat.

De manera imminent es realitzarà l’obertura dels centres educatius per a la seua desinfecció i acondicionament,per al treball administratiu i preparatori dels docents i el personal auxiliar.

Les mesures preventives consequència de l’avaluació de riscos seran adicionals i complementàries a la resta de mesures ja implantades.Algunes d’aquestes mesures estan al voltant dels següents aspectes:

  1. Mesures de desplaçament al centre educatiu.
  2. Mesures en el centre educatiu:mesures d’entrada al centre,distància mínima de seguretat,senyalització per al flux de persones,mesures de precaució i higiene…