CAP A UNA NOVA NORMALITAT

“Lenta però segura adaptació a la nova normalitat”.Les diferents administracions comencen a donar passos per a recuperar l’activitat als centres educatius de la Comunitat Valenciana.

L’aparició del virus COVID19 a principis del mes de març va paralitzar a tota la societat.Un dels pilars d’aquesta societat,l’Educació,s’ha vist greument  afectada en tots els seus aspectes.

Ara toca qüestionar models,infraestructures,metodologies…,i orientar el nou rumb per als temps futurs.Aquesta qüestióno és la primera vegada que s’ha plantejat,en altres moments i per altres circumstàncies,ja ha passat.De fet,una de les característiques intrínseques de l’Educació,és eixa constant evolució i adaptació,sempre acompanyant els canvis que es donen a la societat.

Tota la Comunitat educativa,alumnes,mares ,pares i mestres,té davant un nou repte.

 

Junts podrem!