Enseñanzas

NIVELLS EDUCATIUS (ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL)

 

NIVELL EDUCATIU

UNITATS AUTORITZADES

LLOCS AUTORITZATS

EDUCACIÓ INFANTIL 2n CICLE

3
75

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

6
150
 
 
 
PROGRAMA LINGÜÍSTIC
 

EDUCACIÓ INFANTIL 2n CICLE

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
PEPLI
Programa d’Educació Plurilingüe i Intercultural 

PEPLI

Programa d’Educació Plurilingüe i Intercultural