HISTÒRIA

El C.P. Real Blanc es va construir en una parcel·la de 16.000 metres quadrats d'uns terrenys de la Partida del Real Blanc, cedits per l'Ajuntament de Cocentaina. El centre va començar les seues activitats educatives al setembre de 1977, és a dir al curs 1977-78. Es va crear per a 16 unitats educatives i en eixe curs en començaren a funcionar 15 unitats.(1 unitat d'Infantil i 14 de Primària, al curs següent 1978-79 va començar amb les 16 unitats).

Va començar sent un col·legi comarcal i arreplegava alumnes transportats de Margarida, Planes, Benimarfull, Alcúdia, Algars i Poble Nou de Sant Rafel. Ara encara segueix el transport escolar, però sols els alumnes de les pedanies de Cocentaina (Sant Rafel, Algars i Alcúdia).

Va continuar amb les 16 unitats fins al curs 1984/85 que es van posar en funcionament dos classes més, resultat de les obres que es van fer al centre (es van crear dos classes més i un pati cobert. En aquest curs escolar hi havia dos classes de Preescolar, una de 4anys i l'altra de 5 anys i dos classes des de 1r fins a 8é d'EGB. Al curs escolar 1986/87 es va crear una classe més de preescolar, comptava amb 3 classes de Preescolar i 16 d'EGB. Posteriorment al curs 1989/90 es va crear un altra de Preescolar i el Parvulari ja tenia 4 classes que junt a les altres 16 formaven un total de 20 unitats.

En el curs 2002/03 es va fer un projecte per adequar el centre a la normativa LOGSE. En juny de 2003 van començar les obres i el centre va començar a funcionar ja renovat en octubre del mateix any. La reforma va consistir en adequar les aules d'infantil amb banys dins les aules i construir patis individuals. També es va construir l'aula d'usos múltiples i es varen remodelar les classes de primer i segon cicle de primària, les d'informàtica i música.