BIBLIOTECA

A LA NOSTRA BIBLIOTECA DE CENTRE PODEM TROBAR:

-Ordinadors en xarxa.

-Llibres de consulta

-Contes des d’infantil fins a sisè de primària en valencià, castellà i anglès.

-Secció de còmics.

-Llibres especialitzats en temes de psicologia i salut, per als pares.

-Pantalla digital.

-Racó per a realitzar animacions lectores, teatre, etc.