AUDICIÓ I LLENGUATGE

Estimades famílies, sóc Carmen García mestra d’Audició i Llenguatge d’aquesta escola. Voldria aprofitar aquesta pàgina per facilitar-vos orientacions i assessorament relacionats amb l’àmbit de l’adquisició del llenguatge, evolució de la parla, símptomes de la  veu, mecanismes de respiració i deglució àtípica, disglòsia orgànica, fre sublingual, disfluències de la parla i disfemies,  mutisme selectiu, deficiència auditiva, relaxació,  etc, així com recomar llibres interessants.

En quines situacions seria convenient fer-me una consulta?

Sempre que els pares, el/la pediatra o el /la mestr@ ho considere convenient, ja que són els primers observadors directes del xiquet/a.

Hi ha molts indicadors i símptomes  que els pares han de conèixer, per a saber quan el seu fill o la seua filla pot presentar alguna alteració en el seu desenvolupament:

– Que no se li comprenga quan parla.
– Que presente dificultats per a pronunciar algun o molts fonemes.
– Que respire per la boca.
– Que presente deglució atípica.
– Que tinga una mossegada oberta, creuada, etc.
– Que manifeste que no escolta bé.
– Que presente dificultat en la discriminació auditiva de sons.
– Que no parla o parla molt poc.
– Que a sovint estiga afònic.
– Que presente un canvi molt dràstic en la veu.
– Que presente alteracions físiques.
– Que presente alteracions sensorials.
– Que presente retràs general en el desenvolupament del llenguatge.
– Que no puga seguir consignes lingüístiques simples.
– Que presente dificultat en centrar l’atenció davant de qualsevol situació de la vida quotidiana.
– Que presente dificultat a l’hora d’escriure o llegir correctament.