Equip d’orientació

ORIENTADORA

Gabriela Chiaramello Borrajo

HORARI D’ATENCIÓ

Dilluns i dimarts,
de 9.00 a 13.00 hores,
de 15.00 a 17.00 hores.

L'equip d'orientació està a disposició de les famílies del centre per a qualsevol problema o dubte que puga sorgir en qualsevol àmbit de la persona.

Telefoneu al centre o contacteu amb el tutor o tutora del vostre fill/a per a demanar una cita amb l’orientadora.