L’actualització del COVID-19 en la web de Conselleria

La comunitat educativa podem conéixer de manera actualitzada la informació necessària sobre la resposta educativa sobre diversos aspectes durant aquest període amb relació al COVID-19.

http://www.ceice.gva.es/va/covid-19

Esperem que puguem trobar les millors solucions per a dur endavant la vida diària des de casa i donant resposta a l’aprenentatge que han d’adquirir els xiquets i xiquetes en tots els àmbits de la seua persona.

Des de l’escola volem agrair la disposició i la col·laboració de les famílies, així com donar el suport necessari en qualsevol tipus de necessitat.

Com sol·licitar i accedir a Web Família

Davant de la situació que s’està vivint, a més dels temps en què vivim, com és en una societat amb grans avantatges tecnològics per a facilitar l’accés, la rapidesa, la comoditat, alhora que no explotem recursos bàsics del planeta, per a tenir una multitud d’informació, formació, així com realitzar una gran quantitat de tràmits, en l’àmbit educatiu comptem amb Web Família, una plataforma de la Conselleria que ens facilita tindre les dades de l’alumnat, mantenir una comunicació entre els centre i les famílies, i poder accedir a informació diversa del centre i al seguiment de l’alumnat.

Per tot això Web Família és el canal oficial que hi ha per a mantenir eixa comunicació i transmetre telemàticament tota la informació i el seguiment de l’alumnat d’un centre. Per tant aconsellem i demanem a les famílies que sol·liciten al centre el seu accés a la plataforma.

Com sol·licitar l’accés a Web Família?

Clica aquest enllaç (http://www.ceice.gva.es/webitaca/docs/webfamilia/Sol-licitud_ACCES_WEB_FAMILIA.pdf) i descarrega’t o imprimeix el document.

Quan descarregues el document a l’ordinador o l’imprimeixes, emplena el formulari, signa’l i escaneja’l. Envia’l al correu electrònic de l’escola: info@ceipparemelchor.com o 03003267@gva.es

Davant de l’actual situació de confinament a conseqüència de la pandèmia vírica, si no es té opció d’escaneig en casa, es pot enviar al correu una fotografia del document emplenat. Si no es té opció d’imprimir a casa, emplena el document a l’ordinador i envia’l sense signar al correu.

Podràs sol·licitar l’accés a Ítaca per cada fill o filla que tingues al centre detallant els seus noms i cursos. Solament es podrà sol·licitar l’accés per a un correu electrònic. Cada pare, mare o responsable legal de l’alumne/a que vulga accedir haurà d’emplenar una sol·licitud.

Què faig si ja he enviat la sol·licitud al centre?

Rebràs un correu amb una contrasenya per accedir.

Entra a Web Família (https://familia.edu.gva.es) i introdueix el teu número de document d’identitat i la contrasenya que has rebut al correu electrònic. També pots accedir des de la icona situada al menú dret de la pàgina web de l’escola.

Una vegada dins de la plataforma, per la seua importància recomanem que seguisques les instruccions següents per a marcar unes caselles i que pugues rebre correus electrònics notificant-te que tens disponible informació en la pàgina:

 • Al menú superior tindràs el nom de cadascun dels teus fills o filles que estiguen al centre, també una pestanya amb el teu nom. Entra en la teua pestanya de pare/mare/responsable i clica les tres caselles que hi ha en Subscripcions per correu electrònic: qualificacions, assistències i comunicacions.

A més d’açò, navega per la plataforma i coneix tota la informació que es detalla en els seus apartats. Podràs també escriure missatges a l’equip docent que imparteix classes al teu fill o filla, o també a la secretaria del centre.

Qualsevol dubte o incidència que hi haja sobre la sol·licitud o l’accés a Web Família poseu-vos en contacte amb la secretaria del centre mitjançant un correu electrònic.

Esperem que siga de gran ajuda i puguem fer un ús correcte d’aquesta plataforma per tal de millorar l’acompanyament i la tasca educativa de tota la comunitat educativa.

Suspensió de classes i instruccions en l’acompanyament educatiu

Davant de la situació que sofrim per l’epidèmia del COVID-19 (coronavirus), a partir del dilluns 16 de març se suspenen les classes en tots els nivells educatius fins a nova ordre.

El centre romandrà tancat, i per tant, mentre continue aquesta situació, qualsevol tràmit o qüestió administrativa i educativa s’haurà de comunicar per correu electrònic o mitjançant Web Família, no de manera presencial.

Tota la informació amb relació a l’acompanyament educatiu de l’alumnat (tasques a realitzar durant aquest període) mentre es mantinga aquesta suspensió temporal de les classes lectives presencials, us la transmetrem per aquests canals de comunicació:

Per tant, si encara no heu fet la sol·licitud a “Web Família” és molt important que la realitzeu i la feu arribar al correu del centre degudament signada: info@ceipparemelchor.com

 1. Una vegada fet açò, rebreu un correu amb un enllaç a la web família (https://familia2.edu.gva.es).

 2. Introduiu el NIF com a usuari i la contrasenya que heu rebut en el correu.

 3. En l’apartat de perfil de mare/pare, aneu a Subscripcions per correu electrònic i marqueu X en Qualificacions, Assistència i Comunicacions, finalment clic en guardar.

Davant d’aquesta decisió de les autoritats, tant sanitàries com educatives, el compliment d’aquestes mesures, preses en circumstàncies excepcionals, i que únicament pretenen resoldre tan prompte com siga possible la situació que està provocant l’expansió del COVID-19, volem remarcar que aquest no és un període vacacional sinó de prevenció en què cal aturar els hàbits socials, de relació i de reunió habituals per contribuir a la millora d’aquesta emergència.

Gràcies per la col·laboració de tota la comunitat educativa.

Resultats de les eleccions al consell escolar

Durant la jornada del 21 de novembre de 2019 s’han dut a terme les eleccions dels candidats dels diversos sectors de la comunitat educativa que estaran representats en el Consell escolar: mestres, famílies i alumnat. Les persones candidates que formaran part del Consell escolar des de la pròxima sessió del mateix en la qual es constituirà, són les següents:

Sector mestres (entren a formar part del Consell escolar 3 membres):

 • Maria Miñana Vidal
 • Alicia Bertomeu Cardona
 • Vicent Torres Salort

Sector famílies (entren a formar part del Consell escolar 4 membres):

 • Pilar Avilés Salas
 • Pilar Serra Ortolà
 • Laura Marín Loaisa
 • Natalia Reig Malonda

Sector alumnat (entre a formar part del Consell escolar 3 membres):

 • Daniela Roselló Botella
 • Emma Such Anguita
 • Mar Pascual Jordà

El nou Consell escolar es constituirà en la seua primera sessió abans del 13 de desembre. Felicitem els nous membres del Consell escolar i animem, tant als nous membres com a tota la comunitat educativa, a continuar participant i construint l’escola que volem.

#JuntsEduquem

#SomComunitatEducativa