CONEIXEM EL POBLE, CONEIXEM EL NOSTRE ENTORN

L’alumnat de cinc anys d’infantil està il·lusionat i motivat per conèixer el nostre poble, el nostre entorn, per tot el que podem trobar en ell.

Amb una visita a l’oficina de turisme han començat per preguntar per tot el que poden vore al poble.

I ja tenen programades algunes excursions i visites més, algunes d’elles amb persones que guiaran l’explicació.

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA VACUNACIÓ


Per tal de facilitar el procés de vacunació de l’alumnat i el seu acompanyament emocional, i atenent la petició de membres de la comunitat educativa, comuniquem que
es permetrà que puntualment un membre de la família acompanye cada xiquet o xiqueta en el moment de la vacunació.

Amb la finalitat de facilitar el treball del personal sanitari desplaçat al centre i preservar el compliment de les mesures de contingència dels centres educatius caldrà
seguir les normes següents:

 • Només es permetrà la companyia d’un membre de la família per menor.
 • L’acompanyament es realitzarà exclusivament, i de manera excepcional, en el momento de produir-se la vacunació.
 • El/la familiar haurà d’estar en l’horari previst pel col.legi i en el lloc acordat. Finalitzada la vacunació del menor, la persona familiar haurà d’abandonar el centre educatiu perquè és convenient romandre el menor temps possible al centre.
 • En cap cas es permetran aglomeracions de persones dins del recinte del centre escolar. S’haurà de garantir i respectar en tot moment les mesures de seguretat, l’ordenació dels fluxos de persones i higiene establertes per centre, així com l’ús de la mascareta i el manteniment de la distància interpersonal. En cap cas s’interactuarà amb altres grups bombolla diferents del propi filla/a.

Aprofitem per agrair-vos, novament, la vostra implicació exemplar en la lluita contra

pandèmia.

València, 13 de desembre de 2021

Nota-informativa-2.-Valencià_firmado

Resultats de les eleccions al Consell Escolar

COMUNITAT EDUCATIVA: ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR


🗳 Finalitzat l’escrutini, les persones representants al Consell Escolar del CEIP Pare Melchor són:

SECTOR FAMILIES

 • Lidia Bertomeu Roselló (53 vots)
 • Verònica Escales Garcia (50 vots)
 • Irene Roselló Bertomeu (26 vots)
 • Josefa Del Valle Cabrera (15 vots)

SECTOR ALUMNAT

 • Miquel Osuna Bertomeu (67 vots)
 • Pau Ripoll Casado (45 vots)
 • Victòria Bertomeu Gálvez (41 vots)

Des del CEIP Pare Melchor volem agrair la participació a totes les famílies del centre, especialment a totes les candidates i mares que han format la taula i junta electoral. També volem destacar la participació de tots l’alumnat del tercer cicle de primària en les votacions per a elegir els/les seus/es candidats/es per a formar part del consell escolar.

Enhorabona a tots i totes les elegides!!!

Eleccions 18 de novembre

Eleccions 18 de novembre

Es procedirà a la renovació de la segona meitat.

Es triaran membres dels sectors de famílies, docents i alumnat. Les candidatures de les famílies estaran exposades a la pissarra d’anuncia del porxe de l’escola.

Noms de candidatures per famílies:

Lidia Bertomeu Roselló

Josefa Del Valle Cabrera

Verònica Escales Garcia

Irene Roselló Bertomeu.

El dijous 18 de novembre es podrà votar en horari de 9 a 17 hores.

Cal dur el document d’identitat per a votar.

No heu d’oblidar la mascareta, que és obligatòria.

Les persones amb dret a vot i que no puguen assistir, podran donar el vot delegat tancat en un sobre. Es repartirà amb antelació el sobre amb la papereta i s’explicarà el procediment per a fer-ho.

S’anima a totes les famílies a participar per fer present la paraula de tota la comunitat educativa ja que és molt important formar part del consell escolar per a poder prendre decisions conjuntes i decidir d’aspectes molt importants que afecten al funcionament del nostre centre educatiu.

Els pares i mares podeu augmentar la qualitat de l’educació en el nostre centre on estudien i es formen el/les vostres fills/es, no sols amb la vostra veu en les reunions del Consell sinó amb la vostra eficient labor i col·laboració en els comissions del centre en què participeu.

Vos esperem el dia 18 per a elegir els nostres nous representants!!!