Ja està disponible Web Família App

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, amb l’objectiu de facilitar la comunicació entre els centres educatius i les famílies a través de les noves tecnologies, per a això acaba de desenvolupar l’App Web Família ÍTACA. Clicant la icona podràs accedir a la zona de descàrrega des de Google Play. Properament estarà disponible per a iOS en AppStore.

Aquest servei ofereix a les famílies la possibilitat de consultar notes, mancades, retards, comportaments, avisos de tutors i activitats complementàries a través d’internet. També s’ofereix el servei de notificació de qualificacions o avisos a través del correu electrònic i push en la teua App.

Per a tindre accés a aquesta informació és necessari ser alumnat major d’edat o en el cas de l’alumnat menor d’edat ser mare, pare, tutor/a legal de l’alumne/a i donar-se d’alta en aquest servei. Per a això, haurà de presentar la corresponent sol·licitud al centre educatiu on es trobe formalitzada la matrícula de l’alumne/a. En el cas de l’alumnat menor d’edat, la sol·licitud pot realitzar-se per un o tots dos pares o tutors; en aquest cas, cadascun d’ells haurà d’emplenar i entregar en el centre l’imprés de la sol·licitud.

Per a més informació pot consultar la següent pàgina: Pàgina Web ÍTACA Famílies

Es publica el calendari d’admissió per al curs 2020-2021

Es publica el calendari d’admissió per al pròxim curs 2020-2021. Al nostre centre tant les famílies que vulguen matricular els seus fills i filles en 2 i 3 anys, així com alumnat nouvingut d’altres autonomies o països.

Les famílies que estiguen interessades han de tindre en compte atendre els terminis marcats per tal de presentar i revisar la documentació necessària i les publicacions.

S’anirà informant puntualment segons vagen obrint-se els procediments.

Celebració del dia del llibre

Cada curs celebrem el Dia del llibre, i amb aquesta celebració aprofitem per a lliurar els premis del concurs de narrativa que organitza l’AMPA.

Enguany, dins de la situació en què ens trobem, no podem deixar de celebrar aquest dia. Així muntem aquest vídeo per a mostrar a tota la comunitat educativa moltes propostes literàries, així també els guanyadors del concurs de narrativa.

Continuem llegint! El pròxim curs podrem celebrar aquest dia d’una altra manera!

 

Important aclariment per a rebre el val-beca de menjador

FAMÍLIES BECA TIPUS A COMPLETA DESCÀRREGA DE VALS

Per a evitar bloquejos d’emissió de vals, per introducció errònia del document d’identificació, les famílies introduiran preferiblement el NIA (8 dígits) del seu fill/a beneficiari/a de la beca.

Si no saben el NIA de l’alumne poden consultar als tutors/es i al centre.

 

VALS BLOQUEJATS, CADUCATS O NO REBUTS

Les famílies disposaran de QUATRE INTENTS per a descarregar el val. Per això, és molt important que les famílies s’asseguren que les dades que han d’introduir per a identificar-se són les correctes:

  • Preferiblement el núm. del NIA de l’alumne/a o, en defecte d’això, DNI/NIE del primer sol·licitant que consta en la Sol·licitud de Beca de Menjador 2019-2020 (no el passaport); i
  • Els nous números del telèfon mòbil en el qual han rebut el SMS.

Si el quart intent és erroni, es bloquejarà la generació del val. Per això, abans d’esgotar els quatre intents per a descarregar el val, han de consultar amb el centre educatiu.

Si ja se s’ha bloquejat, s’ha d’enviar un correu electrònic a 03003267@gva.es indicant el nom i cognoms, telèfon, número de document del pare/mare sol·licitant de la beca (el que ha rebut el SMS) i de l’alumne.