Ajudes de menjador i transport 2022-2023

TERMINI DE PRESENTACIÓ

 • Fins al 30 de juny. S’entregaran les sol·licituds els dimarts i els dijous, de 9.15 a 14 hores.

Normativa publicada per la Conselleria d’Educació:

Com a novetat, s’ha de tindre en compte que enguany es presentaran les sol·licituds de menjador i transport escolar per separat, en el cas que siga d’interès presentar les dues.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Alumnat que va sol·licitar l’ajuda el curs passat

 1. Accedir per ordinador (des de mòbil no es veu correctament) a Web Família GVA: https://familia2.edu.gva.es (en la pestanya Tràmits) i descarregar l’esborrany. Comprovar que totes les dades són correctes. En cas contrari cal posar-se en contacte amb la secretaria per tal de modificar-ho.
 2. Imprimir l’esborrany i signar-lo.
 3. En cas de no poder descarregar l’esborrany, s’ha de demanar en secretaria.
 4. Presentar-lo al centre presencialment dimarts o dijous fins al 30 de juny.

Alumnat de nova sol·licitud

 1. Descarregar el model de sol·licitud de menjador i/o de transport de l’enllaç següent i presentar-lo ben complimentat i acreditant les al·legacions marcades en cas necessari.
   1. Sol·licitud d’ajuda de menjador.
   2. Sol·licitud d’ajuda de transport.
 2. El nou alumnat de dos i tres anys tindrà el model dins del sobre de matrícula i es podrà presentar en la data de matriculació.