Administració de medicaments en el col·legi

Quan un alumne ha de prendre una medicació en horari escolar els progenitors o responsables legals han de portar al centre:

L’informe de salut i prescripció mèdica per a l’administració de medicaments en horari escolar (descarregar ACÍ document 1).

Consentiment informat del pare, mare o tutor/a legal i sol·licitud a la persona responsable de la direcció del centre per a subministrar medicació o una altra atenció sanitària en horari escolar (descarregar ací document 2).

Aportar la medicació prescrita pel metge o la metgessa, retolada amb el nom complet de l’alumne/a i la posologia i freqüència.

Responsabilitzar-se tant de la seua renovació com del control de la seua caducitat.