Estrenem aparca patinets!

L’Ajuntament de Benicàssim ha donat -i instal·lat- un porta patinets al nostre col·legi. L’objectiu és facilitar que l’alumnat vinga al centre sobre 2 rodes i puga aparcar amb comoditat i seguretat.

Amb esta, i futures actuacions que puguem portar a terme, aconseguim encaminar-nos cap a un futur més sostenible.

Alerta per baixes temperatures | Alerta por bajas temperaturas

Des de la DGSPA se’ns informa de l’arribada d’una alerta Nivell 3 en la província de Castelló per baixes temperatures, per als propers dies. La qual cosa comuniquem per tal que puguen intensificar les mesures preventives davant el fred.

En la web del Pla Nacional d’Actuacions preventives per Baixes Temperatures del Ministeri de Sanitat figuren Recomanacions generals de protecció i prevenció.

Desde la DGSPA se nos informa de la llegada de una alerta Nivel 3 en la provincia de Castelló por bajas temperaturas, para los próximos días. Lo cual comunicamos para que puedan intensificar las medidas preventivas ante el frío.

En la web del Plan Nacional de Actuaciones preventivas por Bajas Temperaturas del Ministerio de Sanidad figuran Recomendaciones generales de protección y prevención.

Dia de la Pau

El 30 de gener, Dia Internacional de la Pau, es van portar a terme activitats educatives amb l’ajuda de l’associació Gnanonu Projectes Solidaris.

L’Associació promou l’educació, la salut o la igualat, des de la mirada transformadora de la Cultura de la Pau.

L’alumnat del col·legi va participar en tallers dirigits per Gnanou al llarg de tota la jornada escolar. També va poder gaudir l’exposició fotogràfica i d’objectes de l’Associació, que s’ha muntat al vestíbul del centre.

Les famílies poden visitar l’exposició i conéixer les activitats de l’ONG Gnanou el mateix dia, dilluns 30 de gener. El centre obrirà les portes de 12:30 a 13:00 h, i de 17:00 a 17:15 h. L’exposició estarà disponible fins el dijous 2 de febrer.

Celebrem Sant Antoni!

El dilluns 16 de gener, per la vesprada, tot el col·le vam celebrat que arribava St. Antoni, una tradició que forma part de Benicàssim.

Vam fer la nostra peculiar foguera i vam menjar coqueta… acompanyada de xocolate, que sempre està més bo!!!

PFC: Patis coeducatius i verds

El professorat ha iniciat un Projecte de Formació en Centres sobre patis coeducatius i verds.

Al llarg del 2n trimestre rebran formació sobre igualtat i equitat de gènere, la influència dels espais i els continguts en la construcció dels estereotips, així com la remodelació dels espais del centre, les possibilitats tècniques/normatives i la importància de la comunitat educativa.

Esperem que els aprenentatges, i tot l’esforç formatiu, beneficie l’alumnat i millore l’educació del CEIP Palmerar!

Activitats menjador desembre

ACABEM TRIMESTRE!!

Aquest mes hem continuat amb les nostres activitats, però en lo que més s’ha divertit el nostre alumnat ha sigut en decorar el nostre menjador, mireu què bonic l’han deixat!!!

Salutacions.

Canvis en les avaluacions | Cambios en las evaluaciones

Actualment estem en procés de transició entre diferents lleis educatives. Per eixe motiu, durant el curs 2022-2023, les qualificacions o notes varien segons la legislació que les regule.

Tots els documents d’avaluació/qualificació apareixeran a l’aplicació «Web Família». Si desitja rebre esta informació en castellà ha de sol·licitar-ho a la secretaria del centre, presentant una instància. Pot sol·licitar cita ACÍ.

Educació Infantil

L’etapa d’Infantil segueix la nova llei (LOMLOE) i el de Decret 100/2022.

Es portaran a terme dos avaluacions en cada any acadèmic:

 • A meitat curs: 10 de febrer.
 • A final de curs: 19 de juny.

El document per a reflectir l’avaluació serà un informe d’aprenentatge individualitzat.

Educació Primària

Es portaran a terme tres avaluacions en cada curs, independentment de la Llei que el regule. Com fins ara, una avaluació al final de cada trimestre.

1r, 3r i 5é de Primària segueixen la nova llei (LOMLOE i el Decret 106/2022)

 • El document trimestral consistirà en un informe d’avaluació personalitzat.
 • A final de curs, juntament amb l’informe trimestral, es portarà a terme una avaluació final, per àrees, amb la nomenclatura: insuficient (IN), suficient (SU), bé (BÉ), notable (NT) o excel·lent (EX). Sense cap anotació numèrica.

2n, 4t i 6é de Primària mantenen la legislació prèvia (LOE-LOMCE) i el Decret 108/2014)

 • El document trimestral serà el document oficial d’avaluació establit pel Reial Decret 126/2014:
  • Insuficient: 1, 2, 3 ó 4.
  • Suficient: 5.
  • Bé: 6.
  • Notable: 7 ó 8.
  • Excel·lent: 9 ó 10.
  • Pot contindre observacions anotades pel professorat.

Actualmente estamos en proceso de transición entre diferentes leyes educativas. Por ese motivo, durante el curso 2022-2023, las calificaciones o notas varían según la legislació que regule cada curso.

Todos los documentos de evaluación/calificación aparecerán en la aplicación «Web Família». Si desea recibir dicha información en castellano debe solicitarlo en la secretaría del centro, presentando una instancia. Puede solicitar cita AQUÍ.

Educación Infantil

La etapa de Infantil sigue la nueva ley (LOMLOE) y el Decreto 100/2022.

Se llevarán a cabo dos evaluaciones en cada año académico:

 • A mitad curso: 10 de febrero.
 • A final de curso: 19 de junio.

El documento para reflejar la evaluación será un informe de aprendizaje individualizado.

Educación Primaria

Se llevarán a cabo tres evaluaciones en cada curso, independientemente de la Ley que lo regule. Como hasta ahora, una evaluación a final de cada trimestre.

1º, 3º y 5º de Primaria siguen la nueva ley (LOMLOE) y el Decreto 106/2022

El documento trimestral consistirá en un informe de evaluación personalizado.

A final de curso, junto con el informe trimestral, se llevará a cabo un evaluación final, por áreas, con la nomenclatura: insuficiente (IN), suficiente (SU), bien (BI), notable (NT) o sobresaliente (SB). Sin ninguna anotación numérica.

2º, 4º y 6º de Primaria mantienen la legislación previa (LOE-LOMCE) y el Decreto 108/2014

 • El documento trimestral será el documento oficial de evaluación establecido por el Real Decreto 126/2014:
  • Insuficiente:1,2,3 ó 4.
  • Suficiente: 5.
  • Bien: 6.
  • Notable: 7 u 8
  • Sobresaliente: 9 ó 10.
  • Puede contener observaciones anotadas por el profesorado.

25N: Dia Internacional per l’eliminació de la violència a la dona

Durant les darreres setmanes l’escola ha estat treballant al voltant d’este problema que està, per desgràcia, tant normalitzat en la nostra societat.

Hem creat el nostre propi Iceberg on es pot analitzar quines són aquelles actituds i accions visibles, com per exemple l’agressió física o sexual; i aquelles menys visibles com el control, el menyspreu, l’humor sexista, els micromasclismes, etc.

A més, hem creat una instal·lació on, sota la pregunta: I tu que pots fer?, l’alumnat del centre a proposat com pot contribuir a l’eliminació d’esta violència.

Des del centre agraïm tot el treball portat a terme per la Comissió d’Igualtat i Convivència del professorat.