Llibres del Banc de Llibres. Curs 23-24

ATENCIÓ! EL LLIBRES QUE APAREIXEN AL DOCUMENT ADJUNT NO ELS HAN DE COMPRAR LES FAMÍLIES QUE PARTICIPEN EN EL BANC DE LLIBRES (en el nostre centre són totes). ES PUBLICA A LA WEB PER OBLIGACIÓ LEGAL.

¡ATENCIÓN! LOS LIBROS QUE APARECEN EN EL DOCUMENTO ADJUNTO NO LOS TIENEN QUE COMPRAR LAS FAMILIAS QUE PARTICIPAN EN EL BANCO DE LIBROS (en nuestro centro son todas). SE PUBLICA EN LA WEB POR OBLIGACIÓN LEGAL.

Llibres_CEIP_Palmerar_23-24

Acció mediambiental: Guix de la Vergonya

La nostra escola ha participat en esta acció mediambiental denominada «Guix de la Vergonya», proposada per la xarxa de centres per a la sostenibilitat de Castelló, de la què forma part el CEIP Palmerar.

L’objectiu és donar visibilitat a un residu molt contaminant que, malauradament, ens trobem entre peus contínuament.

Altes Temperatures 2023 | Altas temperaturas 2023

Des de la Direcció General de Centres Docents, s’ha remés informació sobre el Programa de Prevenció i Atenció als problemes de salut derivats de les Altes Temperatures en la Comunitat Valenciana 2023. S’indiquen els següents consells per a les famílies i tutors:

• Utilitzar roba preferiblement de teixits naturals, com el cotó, holgada, de colors clars i que deixe transpirar. Dur una gorra.
• Junt l’esmorzar, és convenient que duguen una botella d’aigua perquè puguen ingerir suficient líquid.

Per a més informació sobre mesures preventives poden consultar la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública: (CLICA sobre el text).

Davant la possible alerta per episodis de temperatures altes o extremes es traslladarà a la comunitat educativa la informació que arribe al centre.

Desde la Dirección General de Centros Docentes, se ha remitido información sobre del Programa de Prevención y Atención a los problemas de salud derivados de las Altas Temperaturas en la Comunitat Valenciana 2023. Se indican los siguientes consejos para las familias y tutores:

• Utilizar ropa preferiblemente de tejidos naturales, como el algodón, holgada, de colores claros y que deje transpirar. Llevar una gorra.
• Junto el almuerzo, es conveniente que lleven una botella de agua para que puedan ingerir suficiente líquido.

Para más información sobre medidas preventivas se mantiene la página web de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública (HAZ CLIC sobre el texto).

Ante la posible alerta por episodios de temperaturas altas o extremas se trasladará a la comunidad educativa la información que llegue al centro.

prediccio_estacional_T2m_Valencia_es

20220620_Triptico_medidas_preventivas_Cast_Val

Dia de la Llengua Espanyola en Nacions Unides

Amb motiu del Dia Internacional de la Llengua Espanyola, l’alumnat de 5é i 6é de Primària ha creat «lapbooks» sobre escriptors/es, poetes, dramaturgs universals com… Miguel de Cervantes, Elvira Lindo, Rosalía de Castro, Antonio Machado, Gloria Fuertes, Lope de Vega, Isabel Allende, María Zambrano, Arturo Pérez-Reverte, Miguel Hernández, Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez… i locals i actuals com Eloy Moreno!

«En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor.»