Llistats definitius ajudes menjador | Listados definitivos ayudas comedor

Al següent enllaç estan els llistats DEFINITIUS de les puntuacions obtingudes per les persones sol·licitants d’ajudes assistencials de menjador escolar per al curs 2021-2022, que van presentar la sol·licitud en període EXTRAORDINARI. També estan els llistats de les persones no beneficiàries.

En el siguiente enlace están publicados los listados DEFINITIVOS de las puntuaciones obtenidas por las personas solicitantes de las ayudas asistenciales del comedor escolar para el curso 2021-2022, que presentaron la solicitud en periodo EXTRAORDINARIO. También están los listados de personas no beneficiaries.

Llistats de persones beneficiàries / Listados de personas beneficiarias

Llistats de persones NO beneficiàries / Listados de personas NO beneficiarias