Preguntes freqüents (FAQs)

Atenció! La informació mostra a continuació pot variar degut a les mesures sanitàries temporals aplicades per a fer front a la pandèmia de la COVID-19. Aquelles mesures organitzatives excepcionals es comunicaran a les famílies quan corresponga.

Tens alguna pregunta que penses que és interessant per a tota la comunitat educativa? Envia'ns un missatge al 12005763@gva.es.
¿Tienes alguna pregunta que piensa que es interesante para toda la comunidad educativa? Envíanos un mensaje al 12005763@gva.es.