Beques menjador i transport 2020-2021

 

S’ha publicat la convocatòria de les “Beques de menjador i transport escolar”. Les famílies podran sol·licitar els ajuts fins a la finalització de el període de formalització de la matrícula (29 de juliol).

Si el curs passat ja va presentar la sol·licitud i té accés a la web Família podrà accedir a aquesta aplicació informàtica i en l’apartat tràmits traure l’esborrany, signar-lo i lliurar-lo a la secretaria de centre.

Si no va sol·licitar l’ajuda el curs passat, caldrà presentar l’Annex I i adjuntar fotocòpia de l’DNI / NIF / Passaport / NIE dels sol·licitants (pares, tutors o similars) i llibre de família on consten tots els membres de la unitat familiar.