Beques menjador i transport 2020-2021

S’ha publicat la convocatòria de les “Beques de menjador i transport escolar”. Les famílies podreu sol·licitar les ajudes fins a la finalització del període de formalització de la matrícula (29 de juliol).

Si el curs passat ja vau presentar la sol·licitud i teniu accés a la Web Família podreu accedir a aquesta aplicació informàtica i en l’apartat tràmits traure l’esborrany, signar-lo i entregar-lo en la secretaria del centre.

Si no vau sol·licitar l’ajuda el curs passat, hi haurà que presentar l’Annex I i adjuntar fotocòpia del DNI/NIF/Passaport/NIE de les persones sol·licitants (pares, tutors o similars) i llibre de família on consten tots els membres de la unitat familiar.