6é Primària – PEPLI

CURS 2020/2021

LENGUA 6.  Mochila Ligera.  Saber hacer contigo (Ed. SANTILLANA).  ISBN: 978-84-680-4890-1

LLENGUA 6 Aprendre és créixer (Ed. ANAYA).  ISBN: 978-84-678-3423-9

MATEMÀTIQUES 6é.  Sèrie “Obri la porta” (Ed. ANAYA).  ISBN: 978-84-667-6395-0

CIÈNCIES SOCIALS 6.  Projecte Saber Fer (Ed. SANTILLANA-VORAMAR).  ISBN: 978-84-9058-323-4

CIÈNCIES DE LA NATURALESA.  Projecte Saber Fer (Ed. SANTILLANA-VORAMAR).  ISBN: 978-84-9058-322-7

RELIGIÓ 6é Abbacant (Ed. EVEREST).  ISBN: 978-84-474-7057-0

ANGLÉS.  Beep 6 (Ed. SANTILLANA RICHMOND).  ISBN: 978-84-668-1531-4

/  ISBN: 978-84-668-1532-1

MÚSICA. Andantino 6 (Ed. BROMERA). ISBN: 978-84-902-6107-1