MENJAR PER EMPORTAR

A QUI VA DESTINAT:

A tot l’alumnat usuari del servei de menjador (becari o no), l’aula del qual estiga confinada a conseqüència de les mesures sanitàries arbitrades per la COVID-19.

QUAN S’INICIA EL SERVEI?

A partir del dia 1 de desembre de 2020.

SOL·LICITUD DEL SERVEI:

El primer dia de confinament de l’alumnat, la família haurà d’avisar al centre educatiu si desitja o no que se li facilite el menú per emportar entregant complimentat i signat l’Annex I. La família podrà autoritzar a un altra persona mitjançant l’Annex II degudament signat.

Si la família renúncia a aquest menú, òbviament no podrà disposar, si és el cas, de la beca parcial o total de menjador durant els dies de confinament.

EN QUÈ CONSISTEIX?

El menú per emportar constarà de primer plat, segon plat i postre, amb les mateixes característiques establides en els contractes vigents i se servirà en envasos d’un sol ús.

En el cas que l’alumnat presente alguna al·lèrgia o intolerància alimentària, rebrà el corresponent menú identificat per a l’alumnat destinatari.

PREU DEL SERVEI:

El preu d’aquest menú és el mateix que està establit en el menjador per al curs 2020/2021 per a un usuari habitual del servei.

HORARI I LLOC DE RECOLLIDA

Horari de recollida: 13:45 hores
Lloc:  C/ María Manglano, 4

NORMES A TENIR EN COMPTE PER LA FAMÍLIA PER A RECOLLIR EN EL CENTRE EL MENÚ PER A EMPORTAR:

• S’haurà de garantir la distància de seguretat i les mesures de protecció adequades en el moment del lliurament del menú.

• El consum de qualsevol aliment que haja perdut la seua temperatura òptima de conservació, suposa un risc per a la salut, per la qual cosa, des del moment que el centre educatiu posa a la disposició de la família el menjar sol·licitat en aquest servei, és responsabilitat de la pròpia persona usuària recollir-la i consumir-la al més prompte possible, per a seguir amb el protocol sanitari establit.

• No s’han de conservar aquests menjars per a consum en dies posteriors, de la mateixa manera que no han de congelar-se.

• Es recomana la rentada de mans abans de procedir a l’obertura de l’envàs alimentari.

• Una vegada consumits els plats, els sobrants que no es consumisquen han de rebutjar-se.

• Han de rebutjar-se els envasos alimentaris en el contenidor de reciclatge adequat.