XARXA LLIBRES

Avui s'ha remés per web família tota la informació relacionada amb Xarxa Llibres curs 2022-2023. Podeu també consultar-la en l'apartat de Secretaria/Xarxa Llibres o des d'aquest enllaç.

AJUDES MENJADOR CURS 2022-2023

Avuí s'ha publicat al DOGV la RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2022, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2022/2023.
Podeu trobar tota la informació en el apartat de Secretaria/Beques i ajudes/Ajudes Menjador o seguint el següent enllaç.

FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA CURS 2022-2023

La formalització de la matrícula es pot dur a terme tant de manera telemàtica com de manera presencial en els següents terminis:
El termini per a formalitzar la matrícula telemàticament serà del 3 al 21 de juny.
El termini per a formalitzar la matrícula presencialment al centre serà del 22 de juny al 6 de juliol.
Podeu trobar tota la informació en l'apartat de Secretaria/Formalització de matrícula/Opció matrícula telemàtica ó Opció matrícula presencial
Important: En cas de no formalitzar la matrícula al centre, es considerarà que es renúncia a la plaça.
A l'hora de de confirmar la matrícula s'haurà d'aportar tota la documentació requerida i les circumstàncies al·legades en la declaració responsable. En cas que en el moment de la matrícula no es puga aportar tota la documentació requerida, l'alumnat que curse ensenyaments obligatoris podrà efectuar la matrícula. No obstant això, haurà d'aportar la documentació requerida quan dispose d'aquesta per a la seua correcta escolarització.

MATRÍCULA TELEMÀTICA I PRESENCIAL

Els informem que per ara, la Conselleria no ha posat encara en funcionament la Secretaria Digital des de la que es podrà realitzar telemàticament el procés de formalització de matrícula.
Anirem informant segons ens arribe la informació.
Aquelles famílies que preferisquen realitzar la formalització de matrícula de manera presencial, podran fer-ho des del dia 13 fins el dia 21 de juny. La documentació necessària es podrà descarregar a partir de la setmana que ve des de la pàgina web del centre: Secretaria/Formalització de matrícula. També podran passar pel centre a replegar el sobre amb els formularis corresponents.

PUBLICACIÓ LLISTES DEFINITIVES ALUMNAT ADMÉS

Avuí dia 3 de juny de 2022 s’han publicat els llistats d’alumnat definitiu admés al centre per al curs 2022-2023. Estan exposats en el tauler exterior del centre.
Per protecció de dades apareixen les sigles del nom i cognoms.
El plaç de reclamacions telemàtiques estarà obert fins el dia 7 de juny.

NOVES MESURES PROTECCIÓ CONTRA LA COVID-19

A l’atenció de les famílies del CEIP Mediterrani,

Seguint les indicacions conjuntes de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a través del nou “protocol de protecció i prevenció contra la transmissió i el contagi del SARC-CoV-2 per a centres educatius d’ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana” a partir d’avui dia 5 d’abril posem en marxa les següents mesures:

- La higiene de mans, neteja i ventilació de les instal·lacions, així com l’ús de la mascareta a partir dels 6 anys segueixen sent aplicables a l’interior del centre.

- No serà necessari el manteniment de la distància interpersonal (1,5 metres) entre les persones adultes en el centre, ni tampoc entre l’alumnat, tant dins de l’aula com quan es desplace per l’interior del centre educatiu.

- Es permet la interacció entre grups de diferents cursos tant en activitats a l’aire lliure, com en l’interior del centre, sempre que es guarden les mesures d’higiene de mans, ús de mascareta i ventilació de les instal·lacions.

- Ja no es realitzarà seguiment de casos i contactes en l’àmbit educatiu, donat que els casos confirmats lleus i asimptomàtics ja no realitzaran aïllament i els contactes estrets no realitzaran quarantena.

Davant sospita, per iniciar símptomes en el centre, es contactarà amb la família o tutors legals, perquè arrepleguen l’alumne/a.

- Pel que fa a les extraescolars i activitats complementàries, no serà necessari el manteniment de la distància interpersonal entre l’alumnat participant, encara que forme part de diferents grups de convivència estable, però caldrà guardar les mesures vigents sobre higiene de mans, ús de mascareta i ventilació de les instalacions.