DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID 19

DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19

Per signar i enviar al centre al correu 46012306@gva.es o a través de l’alumne entregant a la tutora.