Atenció Sanitària i Annexos

     

ATENCIÓ SANITÀRIA

L'atenció sanitària específica en centres educatius inclou l'atenció sanitària en l'alumnat amb problemes de salut crònica, l'atenció a la urgència sanitària i l'administració de medicaments.

Per tant, si el seu fill/a ho requereix, ha d'informar el més prompte possible la direcció del centre.

Haurà de completar juntament amb el pediatre del seu fill/als formularis que l'adreça del centre li proporcionarà o que podrà descarregar-es més a baix o en la web del centre i portar-els juntament amb la medicació prescrita (el control de la caducitat i renovació en el seu cas és responsabilitat dels progenitors).

Legislació de referència

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual és dicten instruccions i orientacions d'atenció sanitària específica en centres educatius per a regular l'atenció sanitària a l'alumnat amb problemes de salut crònica en horari escolar, l'atenció a la urgència, així com l'administració de medicaments i l'existència de farmacioles en els centres escolars [2018/5900]

Documents a emplenar

Atenció Sanitària i Annexos IV i V

Protocol del CEIP Luis Vives