Matriculació

Procés de matrícula curs 2021-2022

El procés d’admissió és el procés pel qual tot l’alumnat participa per a incorporar-se per primera vegada al sistema educatiu, per a iniciar una nova etapa a un centre diferent de l’actual o quan desitja canviar de centre.

Una vegada s’obté una reserva de lloc escolar a través del procés d’admissió, comença el període de matriculació.

En el tauler d’anuncis constarà la següent informació:

  • Normativa que regula l’admissió de l’alumnat on es troben els criteris de baremació.
  • Places vacants.
  • Àrea d’influència del centre.
  • Calendari d’admissió.
  • Projecte educatiu del centre.
  • Projecte lingüístic autoritzat en el centre.