Educació infantil

InfantilPrimàriaEspecialitats

En els primers anys de vida de l'ésser humà s'efectuen els aprenentatges bàsics. Una educació Infantil adequada afavoreix el desenvolupament social i emocional en oferir l'oportunitat de trobar-se amb uns altres en un entorn diferent a la família.

La relació família-centre educatiu, com a mitjà d'intercanvi d'informació, és fonamental per a aconseguir una labor conjunta i eficaç, que implique un diàleg permanent, seqüencial i periòdic entre totes dues institucions.

L'Educació Infantil té com a finalitat la de contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual de les xiquets i dels xiquets. S'atendrà el desenvolupament del moviment i dels hàbits de control corporal, a la comunicació i representació per mitjà dels diferents llenguatges, a les pautes elementals de convivència i relació social, així com al descobriment de les característiques físiques i socials del mitjà. A més es facilitarà que les xiquetes i els xiquets elaboren una imatge de si mateix positiva i equilibrada, adquirisquen autonomia personal i desenvolupen les seues capacitats afectives.

L'avaluació en aquesta etapa serà global, contínua i formativa. L'observació directa i sistemàtica constituirà la tècnica principal del procés d'avaluació.