El C.E.I.P. L’ALBEREDA és de titularitat pública i depén directament de la Conselleria d'Educació.

Situat a la ciutat de València, dins de la comarca de L'Horta i concretament en el districte marítim, pertany al districte 12 de l'Ajuntament de València, tenint l'entrada principal pel carrer Luis Garcia- Berlanga Martí, núm. 27

La seua zona d'influència comprén els carrers: Justo i Pastor, Cardenal Benlloch, Eduardo Boscá, llit vell del riu Túria, via del tren i Serradora.

El Centre està situat entre dues zones: una zona de nova construcció i de població jove, i una zona consolidada amb un alt índex d'immigració. En les dues zones es pot apreciar que hi ha un alt percentatge de famílies amb tots dos pares treballadors que tenen molts problemes per a conciliar la vida familiar.

Pel fet que és un col·legi de nova creació, al principi, i a causa dels problemes d'escolarització a la ciutat de València, en el Centre es van cobrint les places amb xiquets de tot el barri, i fins i tot d'altres districtes d'escolarització.

Actualment, com el barri està més consolidat, els edificis són nous i habitats per població jove. L'afluència d'alumnat és major i els xiquets són tots de l'entorn.

El núm. d'aules varia cada curs escolar, en funció del que determina la Conselleria d'Educació, encara que al principi el centre es consolidarà amb dues línies educatives:

1 unitat de 2 anys PEPLI, 2 línies en Infantil PEPLI i en Primària 2 línies PEPLI.