MEDIACIÓ ESCOLAR

El dilluns 27 de febrer es posarà en marxa un programa de mediació a la nostra escola, un model d’ intervenció de pràctiques restauratives front els conflictes. Hem tingut la col·laboració de Elena Navarro de l’associació Movimiento por la Paz que ens ha guiat en quant a formació i recursos, i també hem tingut l’ajuda de Patricia Saiz Lorente, una estudiant del Màster de Resolució de conflictes a l’aula.

La mediació consisteix en la resolució dels problemes d’una manera pacífica i productiva, intervé constructivament en les situacions problemàtiques, propiciant en l’alumnat la responsabilitat i la reconciliació entre les persones, ajudant a previndre la violència.

En aquest programa un grup de persones voluntàries (proposades per l’especialista en mediació) de 5é i 6é han sigut anomenades Persones mediadores. Dues persones cada dia s’encarregaran a l’hora del pati de guiar i mediar pacíficament els conflictes lleus que puguen aparèixer, fent ús del banc de l’amistat, i un protocol per al que han sigut entrenats, ajudant a l’alumnat a assabentar-se dels fets ocorreguts i a trobar la solució més apropiada. El programa es desenvoluparà sota la supervisió del professorat adient. La mediació entre iguals es una ferramenta per millorar l’ajuda entre l’alumnat, al conèixer millor les relacions que es donen entre ells i elles, fomentant les habilitats socials, la responsabilitat i els valors, per afavorir així a millorar el clima de convivència de la nostra l’escola.