Aprofitem també per a informar-los que les classes d’Educació Física s’han adaptat per a seguir totes les indicacions i recomanacions sanitàries del COVID-19.

Hem adaptat els continguts a tractar, hem adaptat la metodologia a seguir, hem adaptat els espais a utilitzar, hem establit criteris per a l’ús del material, en definitiva, hem intentat organitzar la nostra àrea de la manera més segura.

-Com a norma general les classes d’Educació Física es desenvoluparan al pati encara que a vegades utilitzarem també el nostre pavelló.

-La màscara serà obligatòria. Les tasques no seran molt intenses amb la finalitat que el xiquet/a no s’haja de llevar la màscara.

-Per a aquest curs en lloc de portar la tradicional bosseta d’higiene, l’alumnat portarà una mini motxilla d’Educació Física amb el seu nom marcat.

El motiu de portar una motxilla és per a evitar que la vagen tirant l’aire o jugant amb ella i per a tindre les mans lliures i poder llavar-se les mans i/o desinfectar-se abans de començar la classe.

És molt important que els dies d’Educació Física porten una altra botella d’aigua solament per a la nostra classe perquè el més segur és que ja s’hagen begut la botella d’aigua en classe. Per aquest motiu han de portar una altra botella d’aigua en la motxilla d’Educació Física.

De totes maneres, assistiré a les pròximes reunions de tutoria del tutor o tutora dels vostres fills/es per a explicar tot i resoldre dubtes. Encara que si alguna persona necessita algun aclariment o té algun dubte poden escriure’m una comunicació per la web família.
Salutacions, Idoa (Educació Física).

Queridas familias:
Queremos informarles que a partir del próximo lunes 21 de septiembre de 2020 empezarán las clases de Educación Física.

En Octubre cambiará el horario de las sesiones de Educación Física cuando empiece la jornada continua. Ya os informaremos del horario de Octubre a Mayo.

Aprovechamos también para informarles que las clases de Educación Física se han adaptado para seguir todas las indicaciones y recomendaciones sanitarias del COVID-19. Hemos adaptado los contenidos a tratar, hemos adaptado la metodología a seguir, hemos adaptado los espacios a utilizar, hemos establecido criterios para el uso del material, en definitiva, hemos intentado organizar nuestra área de la manera más segura.

-Como norma general las clases de Educación Física se desarrollarán en el patio aunque a veces utilizaremos también nuestro pabellón.

-La mascarilla será obligatoria. Las tareas no serán muy intensas con el fin de que el niño/a no se tenga que quitar la mascarilla.

-Para este curso en lugar de llevar la tradicional bolsita de higiene, el alumnado llevará una mini mochila de Educación Física con su nombre marcado.

El motivo de llevar una mochila es para evitar que la vayan tirando al aire o jugando con ella y para tener las manos libres y poder lavarse las manos y/o desinfectarse antes de empezar la clase.
Es muy importante que los días de Educación Física lleven otra botella de agua solo para nuestra clase porque lo más seguro es que ya se hayan bebido la otra botella de agua en clase. Por este motivo tienen que llevar otra botella de agua en la mochila de Educación Física.

De todos modos, asistiré a las próximas reuniones de tutoría del tutor o tutora de vuestros hijos/as para explicar todo y resolver posibles dudas. Aunque si alguna persona necesita alguna aclaración o tiene alguna duda pueden escribirme una comunicación por la web familia.
Saludos, Idoa (Educación Física).