Aneu a la barra d'eines

Estacions d’aprenentage

QUÈ SON LES ESTACIONS D’APRENENTATGE?

No sorprenem a ningú si afirmem que les aules són un lloc en el que la diversitat és la reina. Alumnes amb cultures diferents, amb llengües maternes diferents, amb condicions socioeconòmiques diferents, amb una base d’aprenentatge diferent, diferents nivells cognitius, diferents interessos, diferents nivells d’aprenentatge, diferents ritmes, diferents estils d’aprenentatge, i així podríem continuar, i el repte és, com podem atendre a aquesta diversitat dins la mateixa aula?

És per aquest motiu que a la nostra aula seguim una metodologia que ens ajuda, i molt, a respondre a aquestes diferències amb la inclusió: les estacions d’activitat.

Per estacions d’activitat (worksations o activity center) entenem l’organització de l’aula per grups de treball dins d’una mateixa àrea, matèria, tema o unitat didàctica. Així podem trobar estacions d’activitat de matemàtiques en les que les activitats proposades treballen, per exemple, el tema de la divisibilitat. El caire de les estacions d’activitat sol ser lúdic, per tant, es sol pensar en activitats que prioritzen el joc. I, en general, la idea és que tots els grups pasen per totes les estacions creades per aquell tema.