Aneu a la barra d'eines

COVID-19

PLA DE CONTINGÈNCIA

Pla de Contingencia 1 2021-2022

GESTIÓ DE CASOS

COVID-19

GUIA PER A LES FAMÍLIES

PROTOCOL

PER A LA GESTIÓ

DE CASOS COVID-19

CEIP LA CONSTITUCIÓ

ANNEX III 

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

Aquest document es pot descarregar en format imatge. Per a això han de fer clic sobre el document amb el botó dret i donar-li a guardar imatge com. En la seua carpeta de descàrregues es guardarà automàticament aquest document i ja es pot imprimir.

Este documento se puede descargar en formato imagen. Para ello tienen que hacer clic sobre el documento con el botón derecho y darle a guardar imagen como. En su carpeta de descargas se guardará automáticamente este documento y ya se puede imprimir.

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

DESCARREGAR

https://portal.edu.gva.es/ceiplaconstitucio/wp-content/uploads/sites/629/2020/09/MODELO-DE-DECLARACION-RESPONSABLE-1.pdf