Quadre Pedagògic curs 2022-2023

EQUIP DIRECTIU

 • Director: Joaquín Llaosa
 • Cap d’Estudis: Ana Guna
 • Secretària: Isabel Casañ

TUTORIES EDUCACIÓ INFANTIL 

 • 3 Anys A: Verónica Martínez
 • 3 Anys B: Paula
 • 4 Anys A: Mercedes Barris
 • 4 Anys B: Verónica Corbacho
 • 5 Anys A: Marta Romero
 • 5 Anys B: María Saray

Un altre professorat: 

 • Isabel Casañ (Suport)
 • Mª Luisa Cerro (Suport)

TUTORIES EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 • 1r A: Cristina Ruiz
 • 1r B: María
 • 2n A: Isabel Hernández
 • 2n B: Raquel Simarro
 • 3r A: Isabel Sáiz
 • 3r B: Elisa Arias
 • 4t A: Mª Carmen Vila
 • 4t B: Mª Carmen Chapí
 • 5é A: Ana Guna
 • 5é B: Empara Zahinos
 • 6é A: Isabel Fita
 • 6é B: Cristina Martínez

Un altre professorat:

 • Anglés: Beatriz Romero;
 • Educació Física: Joaquín Llaosa; Leticia Alonso
 • Música: Amparo
 • Religió: Ignacio Calatayud

Educació Especial:

 • Audició i llenguatge: Julia Martínez; Eva Muñoz; MªJosé Díaz
 • Pedagogia terapèutica: Isabel Hueso; Àfrica Plaza
 • Fisioterapeuta: Begoña Rubio
 • Orientadora: Mayte Bernet

Educadores:

 • Beatriz Solaz; Beatriz Sánchez;