MATRÍCULA ESCOLAR

MATRÍCULA ESCOLAR

DOCUMENTACIÓ NOVA MATRÍCULA

  • FOTOGRAFÍES: només matrícules INFANTIL.
  • MATRÍCULA: Fitxa amb les dades personals.
  • Document signat sol·licitud d'accés a Web Família.
  • Document informatiu de Protecció de dades signat.
  • Imprés carta compromís família escola. 

ALTRES DOCUMENTS

  • Full d'atenció sanitària: alumnat amb malalties cròniques.