AJUDES DE MENJADOR 24/25

Publicada Orde que regula procés de sol·licitud de beques de menjador.

ORDRE DOGV

Termini de presentació: 1 de juliol a 19 de juliol

ESBORRANY: famílies que van sol·licitar ajuda enguany, mantinguen les mateixes condicions i vulguen tornar a presentar sol·licitud en els mateixos termes. Es descarregaran l’esborrany en WEB FAMILIA, i el presentaran en secretaria.

NOVA SOL·LICITUD: famílies que mai han presentat sol·licitud d’ajuda o han canviat circumstàncies que requerixen una nova sol·licitud. Emplenaran l’ANNEX I i el presentaran en secretaria juntament amb tota la documentació oportuna (fotocòpies *dni, lliure família, justificació de circumstàncies al·legades).

ANNEX I