Escola Matinera

L'escola matinera és un servei per aquelles famílies que per motius de treball necessiten deixar als seus fills o filles abans de les 9:00h a l'escola. El servei s'inicia a les 7:45 i l'alumnat queda a càrrec d'una educadora fins l'hora d'entrada.

Aquest Servei és de pagament i gestionat per l'AMPA. Així doncs,necessita que l'alumnat participant sigasoci.

Les famílies interessades en fer ús aquest curs caldrà que ompliguen el formulari.

Donat que enguany s'ha restringit l'ús compartit que venia fent-se amb alumnat del Rodat (Ceip Pou de la Muntanya), una vegada rebudes les sol·licituds, es valorarà preu, i de no exisitir suficient alumnat, aquest servei no conitnuarà.

FORMULARI