La Conselleria d’Educació, Investigació Cultura i Esport ha organitzat el Pla 2018 per a la participació i la formació del professorat valencià amb l’organització de nou congressos, mitjançant els diversos Cefire de què disposa la Conselleria, que es desenvoluparan a partir de maig i finalitzaran al novembre.

Aquest pla té com a objectiu oferir un espai de participació, formació i debat per al col·lectiu docent, a més de presentar noves tendències i projectes innovadors que inspiren el professorat en diversos àmbits de coneixement.

El Pla per a la participació i formació del professorat valencià es va explicitar com a objectiu semestral del Seminari de Govern d’Hivern, que es va celebrar a Benicarló el passat mes de gener.

Segons el conseller d’Educació, Investigació Cultura i Esport, Vicent Marzà, “la formació del professorat és essencial per a garantir la qualitat educativa del nostre alumnat. Els congressos que hem organitzat són un punt de trobada per als docents on debatre i formar-se al voltant dels aspectes clau de cada àrea de coneixement. L’objectiu principal és oferir una formació òptima i donar a conéixer les iniciatives dutes a terme des dels nostres centres educatius, noves tendències pedagògiques i projectes innovadors que inspiren el professorat”.

Els nou congressos se centren en Educació Inclusiva, Formació Professional, Educació en Humanitats i Ciències Socials; Plurilingüisme; Tecnologies de la Informació i la Comunicació; Ensenyaments Artisticoexpressius; Educació en Ciències, Tecnologia i Matemàtica; Formació de Persones Adultes, i Educació Infantil.

Temàtiques dels congressos

Els congressos específics començaran amb ‘La inclusió, el repte del segle XXI’, que se celebra el 4 i 5 de maig a la Universitat Politècnica de València. En aquestes sessions s’abordaran els 4 valors nuclears del perfil professional del docent en l’educació inclusiva: la diversitat com a oportunitat, el suport a l’alumnat, el treball col·laboratiu i en xarxa, i la formació del professorat.

Els dies 17 i 18 de maig tindrà lloc el congrés ‘La Formació Professional en l’era 4.0’ al Palau de la Música de València. En aquestes jornades es pretén que el professorat s’aprope al coneixement de la indústria 4.0, propiciar una reflexió sobre els desafiaments i oportunitats per a la Formació Professional i conéixer experiències del sector que ja tenen impacten a escala mundial.

L’1 i el 2 de juny tindrà lloc el Congrés d’Humanitats, Ciències Socials i Educació a la Universitat d’Alacant, on es posaran de manifest la importància i el valor de les humanitats en el sistema educatiu valencià per a la formació de persones lliure, crítiques, responsables, felices i involucrades en la construcció d’un món millor. Es promourà l’actualització científica, metodològica i didàctica, i es compartiran i es valoraran les bones pràctiques que tenen lloc a les aules valencianes.

Els dies 28 i 29 de setembre s’abordarà ‘L’aprenentatge de les llengües mitjançant la literatura’ a València, un congrés que s’endinsarà en la formació del professorat en matèria de didàctica d’ensenyament de llengües mitjançant la literatura i que està adreçat al professorat de totes les etapes educatives.

El 5 i el 6 d’octubre tindrà lloc un congrés a la Universitat Politècnica a Gandia per a tractar l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’aula. L’objectiu és formar els docents en el coneixement de metodologies actives en el suport de les TIC, vivenciar bones pràctiques de centres educatius, prendre consciència de les qüestions relatives a la privacitat en les xarxes socials, fer un ús responsable i ètic de recursos digitals i donar a conéixer l’oferta formativa actual en aquesta matèria.

Del 26 al 28 d’octubre s’abordarà a l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló l’educació artisticoexpressiva mitjançant un congrés per a reflexionar i reivindicar les arts i l’expressió física com un dels eixos fonamentals en l’educació de l’alumnat al llarg de totes les etapes. A més, es debatrà sobre temes com el coneixement, la creativitat, la innovació i la interdisciplinarietat i transversalitat que aporten les àrees artisticoexpressives.

El 9 i el 10 de novembre tindrà lloc a València un congrés dedicat a impulsar l’ensenyament de les ciències, la tecnologia i les matemàtiques perquè els alumnes adquirisquen una adequada alfabetització científica i desenvolupen competències per al segle XXI.

El 16 i 17 de novembre arribarà el moment de tractar elements clau per a la formació de persones adultes a la Casa de la Cultura d’Almussafes, i del 23 al 25 del mateix mes conclouran els congressos dels Cefire a València amb un dedicat a l’Educació Infantil com una etapa fonamental de l’escolaritat i prioritària en el desenvolupament de xiquets i xiquetes, a més de reforçar la consideració educativa i de la concepció global de la infància.

Formació del professorat

Cal recordar que la Conselleria d’Educació, Investigació Cultura i Esport ha ampliat els Cefire de 9 a 18 centres de formació per al professorat valencià, 11 dels quals són territorials i 7 són específics de diversos àmbits de coneixement.

Aquest curs la plantilla de formadors en els Cefire ascendeix a 224 persones, el doble que en 2015, i des d’aleshores s’ha ampliat el pressupost un 133%, de manera que s’ha passat dels 9 milions d’euros invertits per l’antic govern als 21 milions d’euros d’aquest curs.