Coneix la criptografia

PRIMÀRIA – 3r cicle – ESO – 1r cicle

En este repte tractarem d’introduir el concepte de criptografia / xifratge.

Com sabem, des de fa uns anys cada vegada més activitats quotidianes van desplaçant-se cap a Internet, de manera que per a assegurar unes condicions d’integritat, confidencialitat i privacitat, entre altres tècniques hem d’aplicar xifratge que ocultarà la informació tramesa, aportant confidencialitat. Les tècniques de xifratge són usades des de que la humanitat ha tingut informació que amagar, per exemple una de les tècniques de xifratge més coneguda els el xifratge Cèsar, usat per els exercits romans.

Per tant, el repte proposat consistix en que el docent xifrarà manualment un missatge que hauran de desxifrar els alumnes a partir d’alguna de les tècniques o combinació d’elles. Si va passant el temps i no ho resolen, haurà d’anar donant pistes.

En les adreces següents podrà trobar informació sobre tècniques de xifratge clàssic:

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_criptograf%C3%ADa#Criptograf%C3%ADa_cl%C3%A1sica

https://www.ecured.cu/Cifrado_cl%C3%A1sico