L'educació no canvia el món, canvia a les persones que canviaran el món

Pablo Freire

Qui s'atreveix a ensenyar, mai no ha de deixar d'aprendre

John Cotton

Novetats CEFIRE València

Ferramentes TIC en LliureX per a la inclusió

Per a_francesconejero | 29 maig, 2020

LliureX és el sistema operatiu lliure que des del 2004 ha estat present a tots els centres educatius públics del País Valencià. El fet de tractar-se de programari lliure fa possible la integració d’altres aplicacions en el propi sistema, així com la seua adaptació i personalització. Des dels seus inicis, LliureX ha tingut una especial … Read more

El projecte ROMA. Més enllà de l’Aprenentatge Basat en Projectes

Per a_francesconejero | 27 maig, 2020

En l’itinerari formatiu del treball per projectes al CEFIRE de València, una proposta de transformació del context escolar dins la inclusió amb premises com el desenvolupament d’estratègies per aprendre a aprendre, el treball cooperatiu, l’exposició de l’alumnat a la presa de decisions en situacions reals, el respecte a la diversitat i la convivència pacífica, entre … Read more

Programació didàctica basada en competències contextualitzades

Per a_francesconejero | 27 maig, 2020

Una proposta del professor Raül Solbes adreçada a ESO i Batxillerat, des de la inclusió educativa i la coherència en la concreció curricular. El caràcter competencial del currículum defineix la necessitat dels equips docents d’abastir-se d’eines per a la reflexió i la formació en la presa de decisions envers la programació, el treball per àmbits … Read more

Curs a distància “Avaluació sociopsicopedagògica i PAP: aspectes pràctics”

Per a_francesconejero | 26 maig, 2020

El nostre sistema educatiu es troba actualment en un procés de canvi, des d’un paradigma integrador fins a un inclusiu. Aquest canvi comporta la transformació de diversos aspectes de l’educació: metodologies, avaluació, pràctiques docents… Aquesta reorganització ha incidit en les avaluacions psicopedagògiques, on l’atenció es va centrar en el diagnòstic del que passava al xiquet … Read more

Curs a distància “Creació de recursos educatius digitals amb eXelearning. Nivell bàsic”

Per a_francesconejero | 19 maig, 2020

Estem davant d’un periode de canvi en el que ens hem d’adaptar a altra realitat educativa. Exelearning és una ferramenta de codi obert (open source) que facilita la creació de continguts educatius sense necessitat de ser expert. Serveix, a més, com integradora de continguts multimedia ja que es poden insertar elements com vídeos, audíos, applets, … Read more

NOOC, “MENORS I SEGURETAT EN LA XARXA”

Per a_francesconejero | 17 maig, 2020

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades, conjuntament amb l’Institut Nacional de Tecnologies Educatives i de Formació del Professorat (INTEF), l’Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) han organitzat un NOOC, “MENORS I SEGURETAT EN LA XARXA”, adreçat a la comunitat educativa, i en particular a les famílies, que estan implicades en la labor d’orientar i formar als … Read more

Repte Mascareta

Per a_francesconejero | 15 maig, 2020

DIUEN QUE LA CARA ÉS: “EL ESPEJO DEL ALMA” … Amb els gestos expressem les nostres emocions. Mirar a les persones a la cara ens permet entendre allò que senten. I ara? Què podem fer per expressar les nostres emocions si portem mascareta? Publica la teua emoció enmascarada en les teues xarxes amb les etiquetes … Read more

Curs a distància. Claus per a superar les adversitats

Per a_francesconejero | 12 maig, 2020

Davant de qualsevol situació que implique canvis significatius, hi ha dues respostes emocionals naturals: la por (per la incertesa i la inseguretat que comporta allò desconegut) i la tristesa (per allò que es perd). Aquestes dues emocions, com moltes d’altres associades amb elles, són especialment difícils de tolerar, i suposen en alguns casos experiències traumàtiques … Read more

Curs a distància – Prevenció, mediació i resolució de conflictes: com afavorir una convivència de qualitat a l´aula

Per a_francesconejero | 6 maig, 2020

Les persones estem predestinades a viure en societat. Aprendre a tolerar, respectar, col·laborar, seguir normes…Els centres docents són, juntament amb la familia, la primera institució en la qual hem d’aprendre i desenvolupar aquestes habilitats per a una convivència harmoniosa en grup. Està comprovat que una convivència adequada a l’aula millora l’aprenentatge i el desenvolupament personal … Read more

FORMACIÓ PROFESSORAT

NOVETATS CEICE

RECURSOS HUMANS

AULA VIRTUAL

Contacte

C/ Paco Pierra, 20
(entrada pel carrer Pintor Gassent)
46013 València

Tel. 961 206 965
Fax 961 206 966

email: 46401840@edu.gva.es

Horari

Horari d'administració
9:00h a 14:00h
de dilluns a divendres
16:00h a 20:00h
de dilluns a dijous

Horari de biblioteca
9:00h a 14:00h
de dilluns a divendres
16:00h a 19:00h
de dilluns a dijous

Horari d'estiu

Matins de 9 a 14 hores

AGOST TANCAT

L'horari d'estiu compren des del 15 de juny fins al 31 de juliol i de l'1 al 15 de setembre.

Mapa