Transformant espais per a l’aprenentatge en Educació Infantil

Una oportunitat d’aprofundir en el procés d’aprenentatge del infants en l’espai que els envolta, oferint estratègies i un espai per a la reflexió docent, entre altres aspectes, és el que es pretén  que compartim amb el primer mòdul «Transformant espais per a l’aprenentatge en Educació Infantil» Aquest forma part de l’itinerari específic «ESPAIS ARRELATS, CENTRES AMB IDENTITAT» de l’àmbit d’Educació Infantil i s’inicia el dia 15 d’abril fins al 17 de juny.

[fitxa del curs]