Reptes educatius davant l’inici del curs 2020-2021

El curs 2020-2021 no serà com els anteriors. Com a conseqüència de la situació sociosanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19, els equips directius dels centres d’Infantil i Primària hauran d’adaptar-se a les circumstàncies, aplicar les disposicions destinades a fer-ne front i idear les millors estratègies organitzatives. La formació que proposem els permetrà conéixer les noves instruccions d’inici de curs i les principals novetats del ROF, així com totes les disposicions recents amb impacte sobre els centres. Igualment, s’abordarà el marc normatiu general, les competències dels distints òrgans unipersonals i col·legiats dels centres i la gestió administrativa.

Paraules clau: Infantil, Primària, organització escolar

[Inscripcions]