Curs: Educar en habilitats per a la vida. Repte per a l’educació del segle XXI

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix les habilitats per a la vida com “les habilitats necessàries per tindre un comportament adequat i positiu que ens permeta afrontar eficaçment les demandes i els reptes de la vida quotidiana”.

Les habilitats per a la vida estan orientades al benestar humà i social, el professorat pot implementar-les tant en la tutoria com en la seua assignatura, mòdul o àmbit. En plantejar aquest repte i desenvolupar-les a classe, els ajudarem a “aprendre a ser”, a assolir competències que contribuiran al seu desenvolupament personal, a la resolució positiva dels conflictes i a adquirir eines per a la seva orientació professional i ocupabilitat.

En un món canviant com l’actual, amb l’experiència de la certesa de la vulnerabilitat com a individus i com a societat, ens reforça en la importància d’educar per a una gestió positiva d’un mateix i de les relacions amb els altres, educant per al pensament crític amb la finalitat de filtrar i analitzar la sobreinformació que es rep.

Des de l’enfocament de l’Educació i la Promoció de la Salut, aquestes habilitats vitals funcionen com a factors protectors i de prevenció de comportaments de risc, fomentant així el “desenvolupament positiu i integral de la infància i l’adolescència”.

Paraules clau: inclusió educativa, habilitats per a la vida, tutoria.

[INSCRIPCIÓ]