Full de ruta cap a la inclusió educativa: gestió directiva

El canvi d’un model d’integració educativa cap a un més inclusiu, és un del reptes clau del nostre sistema educatiu actual. Les noves disposicions normatives engeguen esta transformació de centres per a la inclusió, però tanmateix este procés necessita anar conjugat amb les estratègies pedagògiques, de gestió de centres i  de procediment administratiu escaients per a assolir-ho amb caire global, institucional. Este curs, adreçat específicament a persones directores i orientadores, tracta de vehicular este repte; amb l’aportació dels distints continguts o estadis que integren l’anomenat full de ruta cap a la inclusió.

Paraules clau: inclusió, repte, estratègies pedagògiques.

[INSCRIPCIÓ]