Ferramentes TIC en LliureX per a la inclusió

LliureX és el sistema operatiu lliure que des del 2004 ha estat present a tots els centres educatius públics del País Valencià.

El fet de tractar-se de programari lliure fa possible la integració d'altres aplicacions en el propi sistema, així com la seua adaptació i personalització.

Des dels seus inicis, LliureX ha tingut una especial sensibilitat cap a l'alumnat amb necessitats educatives especials, tot i que moltes iniciatives no han arribat a tota la comunitat educativa.

En el context socioeducatiu actual, on pren rellevància l'educació inclusiva, sense deixar de banda l'educació especial, LliureX segueix oferint un ventall d'eines per tal de facilitar la tasca docent i l'elaboració de recursos educatius a les i els mestres d'educació especial, infantil i primària.

En aquest curs, s'abordaran algunes d'aquestes eines integrades en LliureX i recursos educatius per a la millora de la tasca docent als centres tant d'educació especial com centres ordinaris amb aules inclusives, i s'exploraran eines com l'Assemblea d'Aula per a PDI, l'eina Miniscreen per millorar l'accessibilitat a les pissarres, la integració de tauletes a l'aula, processadors de text per a alumnes amb dislèxia, l'Arasuite, el comunicador JoComunico, l'eina d'elaboració de recursos CloudBook o recursos en línia com el portal web d'ARASAAC. Tot sense perdre de vista les novetats que incorporen les últimes versions de LliureX.

Curs a distància 20VA47IN037 - Ferramentes TIC en LliureX per a la inclusió