El projecte ROMA. Més enllà de l’Aprenentatge Basat en Projectes

En l’itinerari formatiu del treball per projectes al CEFIRE de València, una proposta de transformació del context escolar dins la inclusió amb premises com el desenvolupament d’estratègies per aprendre a aprendre, el treball cooperatiu, l’exposició de l’alumnat a la presa de decisions en situacions reals, el respecte a la diversitat i la convivència pacífica, entre d’altres.

El projecte ROMA va nèixer com una Educació Alternativa contraposada al model tradicional. Se centra en la recerca i en la elaboració de mètodes per educar exitosament.

Paraules clau: aprendre a aprendre, treball cooperatiu, recerca.

[INSCRIPCIÓ EDICIÓ 20VA63IP061 – Projecte Roma en EI y EP. Més enllà de l’Aprenentatge Basat en Projectes]

[INSCRIPCIÓ EDICIÓ 20VA63IP062 – Projecte Roma en Educació Secundària. Més enllà de l’Aprenentatge Basat en Projectes]